klinika stomatologiczna

Zamów wizytę:

Imię i Nazwisko:*

E-mail:*

Termin:*

Komentarz:

Usługi NFZ

TELEFONY DO NFZ

- we Wrocławiu: numery centrali rozpoczynają się cyframi 79 79
- informacja tel. 7979 100,
- skargi i wnioski tel. 7979 111,
- rzecznik praw pacjenta tel. 7979 225,
- Dyżur Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
w każdą… środę w godzinach od 13.00 do 15.30 w pok. 213 bud. A
- Rzecznik Praw Pacjenta w Dolnoślą…skim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Małgorzata Sadowy – Pią…tek przyjmuje w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

Skargi i odwołania w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta należy składać pisemnie

- tel. 0-71 79 79 224, . 0-71 79 79 225
- e-mail: rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl

SKARGI I WNIOSKI PACJENTÓW NZOZ DENTAL ART PRZYJMOWANE SĄ W CZWARTKI OD GODZ. 12.00 DO GODZINY 14.00 PRZY UL. KOMANDORSKIEJ 53A/3B

INFORMACJA O RODZAJU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ LEKARZA STOMATOLOGA DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OPŁACANIE SKŁADEK:

- odcinek emerytury lub renty,
- ważna legitymacja ubezpieczeniowa,
- legitymacja studencka lub uczniowska oraz legitymacja rodzinna,
- potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie)
Legitymacja ważna jest 30 dni od daty podbicia.

PRAWO PACJENTA

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 - www.dental-art.pl